MISIONI

Misioni i Qendrës Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) është integrimi i perspektivës gjinore në të gjitha analizat, programet dhe politikat e të gjithë sektorëve të shoqërisë kosovare, përmes ngritjes së vetëdijes për çështje gjinore, zhvillimit të studimeve gjinore, krijimit të politikave të ndjeshme nga aspekti gjinor; përmes hulumtimeve; avokimit dhe lobimit.

Thirrje për propozime për grante të vogla / Afati i aplikimit: 16 qershor 2017

Call for proposals for sub grants / Deadline: 16 June 2017

Poziv za podnošenje predloga / Krajnji rok: 16 juna 2017

Terms of Reference for Carrying out Research on “Women in decision making positions across public sector”

Terms of Reference for Carrying out Research on “Politics and Governance: The Perception of Youth”

Thirrje per trainer (Shkarko ketu)

Thirrje per Evaluim te Jashtem

Terms of Reference for Carrying out Research (Download here)

VIDEO GALERIA

Projekti i BE-së

Barazia Dhe Perfaqesimi
Gjinor Pertej Kufijve
img1

Publikimet

Të gjitha
publikimet nga
QKSGJ
img2
shkarko PDF >
Si votojnë
gratë në Kosovë
img3

FOTO GALERIA

PROGRAMET

Programi 1: Instituti Hulumtues per Studime Gjinore
Programi 2: Hulumtimi dhe Zhvillimi i Politikave
Programi 3: Avokimi, Lobimi dhe Monitorimi i Politikave

Partnerët e QKSGJ

home

Adresa: Rr. Nëna Tereza18/1
10000 Prishtina, Kosova

phone

Tel: +381 (0) 38 735 991

message

Qëndro i lidhur me QKSGJ
.