Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Tryezë e rrumbullakët

Sot “Qendra Kosovare për Studime Gjinore” në bashkpunim me Dora Dorës, organizuan Diskutim me temën: “Barazia gjinore në vendimmarrje”, me organizatat lokale nga komuna e Prizrenit, Suharekës, Malishevës, Dragashit, Rahovecit dhe Mamushës. Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit ndërkufitar “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve” të financuar nga Bashkimi Europian.