Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Mbajtja e trajnimeve “Përfshirja Gjinore në Procesin e Politikëbërjes”

Qendra Kosovare për Studime Gjinore në kuadër të të projektit të financuar nga Bashkimi Europian “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve” organizoi dy trajnime me temën: “Përfshirja Gjinore në Procesin e Politikëbërjes”, të cilët u mbajtë më 1 dhe 2 Tetor, në Prizren. Me audiencë : përfaqsues të organizatave lokale dhe institucioneve nga Mamusha, Suhareka, Rahoveci,Malisheva, Dragashi dhe Prizreni.