Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


QKSGJ pjesëmarrëse në punëtorinë GenderLab në Stamboll

Më 9-11 Maj, QKSGJ mori pjesë në punëtorinë GenderLab në Stamboll. Kjo punëtori u organizua nga UN Women në kuadër të programit rajonal "Zbatimi i normave, ndryshimi i mendjeve". Programi ka për qëllim dhënien fund të diskriminimit dhe dhunës në baza gjinore, duke u përqendruar në grupet më pak të favorizuara në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi.