Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Debat me studentë- Universiteti Ukshin Hoti, Prizren

Më 25 prill, 2018, Qendra Kosovare për Studime Gjinore organizoi një diskutim me studentët e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Të ftuara për të diskutuar rreth përfshirjes së grave të reja parti dhe procese politike në Prizren ishin: Luljeta Veselaj-Gutaj, Deputete në Kuvendin e Kosovës; Drita Millaku, Deputete në Kuvendin e Kosovës dhe Tringa Kasemi, Aktiviste Feministe- FEMaktiv. Diskutimi u moderua nga Dafina P. Prekazi, QKSGJ.

Ky debat u organizua në kuadër të projektit të mbështetur nga BE “Gratë e Reja të Përfshira në Parti Politike dhe Procese Politike”.