Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Debat me studentë - AUK

Më 30 Nëntor 2017, Qendra Kosovare për Studime Gjinore në bashkëpunim me RIT Kosova organizuan një debat me studentë, në kuadër të projektit të mbështetur nga BE “Gratë e Reja të Përfshira në Parti Politike dhe Procese Politike”. Genta Gola (QKSGJ), Garentina Kraja (RIT Kosovo), Mark Baskin (RIT Kosovo) dhe studentët diskutuan rreth sfidave me të cilat ballafaqohen të rinjtë në politikë, lidership dhe pozita vendimmarrëse.