Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Vizita Studimore e Kvinna till Kvinna në Institutin Evropian për Barazi Gjinore

QKSGJ së bashku me disa organizata të grave nga Ballkani Perëndimorë morën pjesë në një vizitë studimore në Instututin Evropian për Barazi Gjinore. Kjo vizitë u organizua nga Kvinna till Kvinna nën programin “Gjinorëzimi i procesit të Ballkanin Perëndimorë për anëtarësim në BE”. Në kuadër të këtij programi anëtaret e disa organizatave nga Ballkani Perëndimorë vizituan EUIGE më 27 dhe 28 qershor 2018. Pjesëmarrëset patën mundësinë të njoftohen me punën dhe mandatin e EIGE në përgjihësi dhe bashkëpunimin me shtetet e para anëtaresuara në BE, metoda dhe mekanizma të integrimit gjinor, Indeksin e EIGE për Barazi Gjinore, Databazën e Statistikave Gjinore dhe komunikimin.

Programi rajonal i për Ballkanin Perëndimorë; “Gjinorëzimi i procesit të Ballkanin Perëndimorë për anëtarësim në BE” është program pesë vjecar financuar nga SIDA dhe realizuar nga Kvinna till Kvinna në bashkëpunim me organizatat lokale për të drejtat e grave në Ballkanin Perëndimorë. Programi përfshinë Shqipërinë, Bosnën dhe Hercegovinen, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Objektiva e përgjithshme e programit është përmirësimi i të drejtave të grave dhe pjesëmarrjes së barabartë të grave në vendimmarrje përmes procesit ekzistues të anëtarësimit në BE. Fuqizimi i shoqërisë civile përmes organizatave të grave është vlerë e shtuar e programit.