Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


QKSGJ merr pjesë në takimin rrjetëzues vjetor të Fondacionit Kvinna till Kvinna

Me 19-22 nëntor, Fondacioni Kvinna till Kvinna organizoi takimi rrjetëzues për tetë organizatat e saj partnere nga Kosova. Gjatë këtyre ditëve pjesëmarrëset patën mundësinë për të mësuar dhe diskutuar mbi teorinë e ndryshimit dhe teorinë e konfliktit. Ndër të tjera pjesëmarrëset diskutuan për sfidat me të cilat janë përballur organizatat e tyre. Temat lidhur me teorinë e ndryshimit, transformimin e konfliktit në teori dhe në praktikë si dhe komunikimi si mjet për zgjedhjen e konfliktit u diskutuan gjatë këtyre tre ditëve.