Rjetet

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore është anëtare e rrjeteve dhe organizatave të ndryshme lokale dhe ndërkombatare, për më gjerësisht shih më poshtë:


Women Against Violence Europe (WAVE)

Women Against Violence Europe (WAVE)

AtGENDER

AtGENDER

Kosova Women’s Network (KWN)

Kosova Women’s Network (KWN)

Platforma CIVIKOS

Platforma CIVIKOS

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

Regional Women’s Lobby

Regional Women’s Lobby

Women’s Peace Coalition

Women’s Peace Coalition

The International Gender Policy Network

The International Gender Policy Network