Rjetet

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore është anëtare e rrjeteve dhe organizatave të ndryshme lokale dhe ndërkombatare, për më gjerësisht shih më poshtë:


AtGENDER

AtGENDER

Platforma CIVIKOS

Platforma CIVIKOS

Human Rights Network

Human Rights Network

Kosova Women’s Network (KWN)

Kosova Women’s Network (KWN)

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

Regional Women’s Lobby

Regional Women’s Lobby

The International Gender Policy Network

The International Gender Policy Network

Women Against Violence Europe (WAVE)

Women Against Violence Europe (WAVE)

Women’s Peace Coalition

Women’s Peace Coalition