Perspektiva feministe për lejen prindërore


Me datën 3 dhjetor 2019, QKSGJ mbajti panelin e diskutimit “Perspektiva feministe për lejen prindërore”.

Diskutimi u realizua nga Hajrulla Ceku dhe Adelina Tërshani, nën moderimin e Liridona Sijarines.

Ky aktivitet u realizua nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore në kuadër të projektit "Leja prindërore për barazi gjinore" që implementohet nga Demokraci për zhvillim, financohet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.