Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Trainings

“Qendra Kosovare për Studime Gjinore” në datën 29 Mars, 2016 organizoi trajnimin me temën: “Integrimi Europian nga Perspektiva Gjinore”, me organizatat lokale nga komuna e Prizrenit, Suharekës, Malishevës, Dragashit, Rahovecit dhe Mamushës. Ky trajnim u organizua si aktivitet i përbashkët i projektit ndërkufitar “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve” të financuar nga Bashkimi Europia, me projektin “ Promovimi i Barazisë Gjinore përmes Integrimit Gjinor”