Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn