Rjetet

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore është anëtare e rrjeteve dhe organizatave të ndryshme lokale dhe ndërkombatare, për më gjerësisht shih më poshtë:


Kosova Women’s Network (KWN)

Kosova Women’s Network (KWN)

Regional Women’s Lobby

Regional Women’s Lobby

Platforma CIVIKOS

Platforma CIVIKOS

Women’s Peace Coalition

Women’s Peace Coalition

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

Një ndër themeluesit e Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Network

AtGENDER

AtGENDER

The International Gender Policy Network

The International Gender Policy Network