Projekti i BE-së

Për Projektin Projekti “Barazia dhe Përfaqësimi Gjinor Përtej Kufijve” ka filluar implementimin në datën 21 Tetor 2014, me synimin e përgjithshëm të themelojë një

Me shume

Kvinna Till Kvinna

Promoting Gender Equality through Gender Mainstreaming- supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and Kvinna till Kvinna. The overall objective

Me shume

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Ky botim është hartuar me ndihmën e Bashkimit Evropian, Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) dhe Kvinna till Kvinna. Përmbajtja e këtij

Me shume

Si votojnë gratë në Kosovë

Barazia gjinore është e drejtë themelore njerëzore, një vlerë e përbashkët e shoqërive demokratike, dhe kusht i domosdoshëm për Kosovën në përpjekjet e saj për

Me shume