Qendra Kosovare Për Studime Gjinore është anëtare e rrjeteve dhe organizatave të ndryshme lokale dhe ndërkombatare, për më gjerësisht shih më poshtë:

Partnerët e QKSGJ

home

Adresa: Rr. Nëna Tereza18/1
10000 Prishtina, Kosova

phone

Tel: +381 (0) 38 735 991

message

Qëndro i lidhur me QKSGJ
.