Çfarë thonë mediat e shkruara për Qendrën Kosovare për Studime Gjinore? Cilat janë aktivitete që u përcollën nga to? Në ç`mënyrë u paraqiten akterët kryesor të cilët ndoqën punën e QKSGJ-së?. Me anë të kësaj rubrike, QKSGJ do të monitoroj të gjitha gazetat e periodikut kosovar të cilat veprojnë në Kosovë se çfarë shkruajnë për punën dhe aktivitetet e saja në vazhdimësi dhe do t`i lansoj në web. Kjo rubrikë pos që do të furnizohet me të dhënat më të rejat, QKSGJ-së poashtu do të përcjell me kujdes paraqitjen e  imazhit të saj në publik dhe media në përgjithësi.

.