Misioni i Qendrës Kosovare Për Studime Gjinore (QKSGJ)

Misioni i Qendrës Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) është integrimi i perspektives gjinore në të gjitha analizat, programet dhe politikat e të gjitha sektorëve të shoqërisë kosovare, përmes ngritjes së vetëdijes për çështje gjinore, zhvillimit të studimeve gjinore, krijimit të politikave të ndjeshme nga aspekti gjinore; përmes hulumtimeve; avokimit dhe lobimit.

Vizioni i QKSGJ-së është që të zhvillohet në një institut të besushëm, i cili do të shërbejë si qendër e burimeve, informacionit, të dhënave të sakta, rekomandimeve për politika dhe hulumtime nga perspektiva gjinore të ndjeshme ndaj diversiteteve në shoqërinë kosovare, për organizata joqeveritare dhe qeveritare vendore dhe ndërkombëtare.

FOTO GALERIA

VIDEO GALERIA

Partnerët e QKSGJ

home

Adresa: Rr. Nëna Tereza18/1
10000 Prishtina, Kosova

phone

Tel: +381 (0) 38 735 991

message

Qëndro i lidhur me QKSGJ
.