Historia

Qendra Kosovare për Studime Gjinore është themeluar në vitin 2002 nga Programi i Gruas KFOS dhe ka qenë organizata e parë e këtij llojit në Kosovë. Dy vite pas themelimit bazuar në një studim fizibileteti, Bordi i KFOS vendosi që Programi i Grave të shkëputej nga KFOS-i dhe të bëhej pjesë integrale e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore.

Që nga kjo kohë, Qendra Kosovare për Studime Gjinore është organizatë kryesore në zhvillimin e studimeve dhe hulumtimeve të çështjeve gjinore në Kosovë. Publikimet e hulumtimeve të realizuara nga qendra janë mirëpritur nga organizatat e ndryshme joqeveritare, përfaqësues të qeverisë dhe profesor të Universitetit të Prishtinës.

FOTO GALERIA

VIDEO GALERIA

Partnerët e QKSGJ

home

Adresa: Rr. Nëna Tereza18/1
10000 Prishtina, Kosova

phone

Tel: +381 (0) 38 735 991

message

Qëndro i lidhur me QKSGJ
.