Grante për OShC-të që avokojnë për angazhimin e grave të reja në politikë dhe institucionet publike

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), në bashkëpunim me organizatën e saj partnere në projekt, Qendrën për Këshillim dhe Mbështetje për gratë (Dora Dorës), po zbaton projektin e financuar nga BE-ja “Gratë e reja të përfshira në partitë politike dhe në proceset politike” dhe ka kënaqësinë të shpallë thirrjen për propozime për grante për OShC-të që avokojnë për angazhimin e grave të reja në politikë dhe jetë publike. Grante nga 5000 euro do të jepen për nëntë organizata.

Për më tepër informata, shkarkoni dokumentet e mëposhtme.

Afati për aplikim: 16 qershor 2017

Thirrje për Propozime_QKSGJ

Formulari i Aplikimit_QKSGJ

Formulari-Buxheti_QKSGJ