Kosovski centar za rodne studije (KGSC), u saradnji sa svojim projektnim partnerom Centrom za savetovanje i podršku za žene (Dora Dores), sprovodi projekat koji finansira EU „Mlade žene angažovane u političkim partijama i političkim procesima“, i ima zadovoljstvo da oglasi poziv za podnošenje predloga za organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave zagovaranjem u korist angažovanja mladih žena u politici i javnim institucijama. Grantovi u vrednosti do 5.000 EUR biće dodeljeni za najmanje devet (9) organizacija za zagovaranje sprovođenja zakona o rodnoj ravnopravnosti. Grantovi će biti dodeljeni na osnovu nadmetanja.

Zainteresovane organizacije treba da podnesu potrebne dokumente do petka, 16. juna 2017.

Poziv za podnošenje predloga_KGSC

Obrazac za Prijavu_KGSC

Obrazac za budžet_KGSC